WYPEŁNIJ BEZPŁATNY FORMULARZ I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY OFERTY!

Zawarcie umowy uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego Klienta przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rl.com.pl. Raiffeisen-Leasing Polska S.A., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, KRS: 0000032423 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 150.003.800 złotych opłacony w całości, NIP 525-20-14-760.